ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แผนปฏิบัติการปี 64
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาณิสรา อินทรคีรี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2565,09:41  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : PA
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาณิสรา อินทรคีรี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2565,09:38  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สำเร็จการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพนิดา คล้ายศรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2564,16:09  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำเสนอบทความทางวิชาการแบบโปสเตอร์ ประจำปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพนิดา คล้ายศรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2564,16:06  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพนิดา คล้ายศรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2564,16:01  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ประจำปี2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพนิดา คล้ายศรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2564,15:56  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ปีพุทธศักราช 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพนิดา คล้ายศรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2564,15:56  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลประเมินความรู้ภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพนิดา คล้ายศรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2564,15:53  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมครูแกนนำ Boot Camp รุ่นที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพนิดา คล้ายศรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2564,15:49  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปถ่าย
ชื่ออาจารย์ : นางกาญจนา จิตนุกูล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2564,14:09  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..