กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุนิตย์ษา พรหมช่วย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0907029503
อีเมล์ : Promchuay2539@gmail.com

นางสาวพาฝัน มณีพรหม
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0848539217
อีเมล์ : parfun9217@gmail.com