กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

วรดิศ แก้วทอง
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0869592541
อีเมล์ : filmza10101@gmail.com