กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวเมธินี ฉิมแสง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0833963415
อีเมล์ : sompoy32@gmail.com