กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนงเยาว์ กลับวงศา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0872876454
อีเมล์ : nongyao6454@gmail.com

นางเพ็ญนภา กฤษฎาวงศ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0879250785