คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางกาญจนา จิตนุกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
เบอร์โทร : 0935838457
อีเมล์ : anda2518@gmail.com

นางสาวปาณิสรา อินทรคีรี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 0862910252
อีเมล์ : panisa3107@gmail.com

นางอังคณา หนูแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0813285462
อีเมล์ : Nusang. 2563. @gmail. Com