ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม..โครงการสัมพันธ์ชุมชน (ฉบับที่ ๕/๒๕๖๔)
วันที่ ๑๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเคลียงได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียน เพราะโรงเรียนมีความจำเป็นต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีการประสานงาน กำหนดแนวทาง ในการพัฒนาโรงเรียน ใช้สถานที่ในชุมชนจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ทั้งนี้ ทางโรงเรียนจึงได้มอบ ข้าวสาร น้ำตาล ให้กับประชาชน
ในพื้นที่ใกล้เคียง...
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2564,00:00   อ่าน 345 ครั้ง