ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ On-Hand (ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔)
 วันที่ ๑๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเคลียง ได้จัดการเรียนรู้โดยให้ครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องมือจากสถานศึกษากระจายไปสู่นักเรียนผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ต และ On-hand คือ การเรียนรู้ที่บ้านโดยครูจัดทำเอกสาร หรือใบงานให้กับนักเรียน โดยโรงเรียนบ้านเคลียงได้สำรวจความพร้อมของผู้เรียนและกำหนดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand ของระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นรูปแบบหลักโดยคำนึงถึงการเรียนรู้ และความปลอดภัยของนักเรียน
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2564,10:00   อ่าน 314 ครั้ง