ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการรับเอกสารเปิดภาคเรียน (ฉบับที่ ๓/๒๕๖๔)
 วันที่​ ๑๕ ​มิถุนายน ๒๕๖๔​ บรรยากาศการรับเอกสารการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Hand ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนรู้ตามบริบทของแต่ละชั้นเรียนของทางโรงเรียนบ้านเคลียง ผู้อำนวยการและคณะครูขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วม
มือเป็นอย่างดีครับ
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2564,21:27   อ่าน 149 ครั้ง