ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงป้องกัน โรคไข้เลือดออก (ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔)
 วันที่​ ๙ ​มิถุนายน ๒๕๖๔​ เจ้าหน้าที่เทศบาลนอกนาทวี  ระดมฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก บริเวณโรงเรียนบ้านเคลียง เนื่องจากในช่วงนี้ฝนตกชุก   ยุงกำล.ังแพร่ระบาด ภายในโรงเรียนและรอบบริเวณวมทั้งทำลายแหล่งน้ำขังต่างๆ
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2564,21:25   อ่าน 151 ครั้ง