ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านเคลียง
หมู่ที่ 7 บ้านเคลียง   ตำบลนาทวี  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์ 0813684304
Facebook : https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :